Fundację Warszawskatv założyli profesjonalni twórcy telewizyjni i filmowi, którzy swoje zawodowe doświadczenie postanowili wykorzystać w działalności społecznej i edukacyjnej. Działamy w całej Polsce, współpracując m.in. z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, administracją publiczną.

Zaufali nam m.in.: