USŁUGI

Zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe, jednostki administracji publicznej, szkoły, ośrodki kultury oraz firmy. Pomożemy Wam podnieść kompetencje medialne lub wypromować działalność w zakresie edukacji, kultury, CSR, ochrony środowiska, etc. Fundacja Warszawskatv prowadzi statutową działalność odpłatną, w ramach której świadczy usługi w zakresie produkcji filmów i szkoleń medialnych.

Ujmując najprościej, działalność odpłatna to działalność "po kosztach", nieprzynosząca zysku. Dla zamawiającego oznacza to niższy koszt usługi. Dodatkowo dla niektórych podmiotów usługi są tańsze także dlatego, że nie jesteśmy płatnikami VAT. Zachęcamy do zapoznania się z naszym cennikiem.