WARSZTATY MEDIALNE

 

Jako bazową kwotę można przyjąć 160 zł/godz. lekcyjną (w tym są koszty wynagrodzenia 1 trenera, sprzęt filmowo-fotograficzny, laptop z programem montażowym, materiały szkoleniowe). Cena będzie niższa m.in.:
* przy kilkudniowych warsztatach wyjazdowych (z opłaconym przez zamawiającego noclegami i wyżywieniem)
* przy zamówieniu warsztatów dla kilku grup 8-10 osobowych
Cena będzie wyższa m.in. gdy:
* warsztaty obejmują szeroką tematykę, prowadzi 2-3 trenerów
* przewidziane są napoje/poczęstunek/obiad
* przewidziany jest dodatkowy sprzęt filmowy/komputerowy